VN Space Tin tức

VN Space đã thực hiện Chương trình Phát triển Bất động sản tại Việt Nam lần thứ 5 thay mặt cho Trung tâm Giáo dục MK

Author
vnspacecorp
Date
2019-02-12 13:40
Views
906
VN Space đã thực hiện Chương trình Phát triển Bất động sản tại Việt Nam lần thứ 5 thay mặt cho Trung tâm Giáo dục MK từ ngày 18 tháng 4 năm 2018 đến ngày 21 tháng 4 năm 2018.

Trung tâm Giáo dục MK là một công ty liên kết của Maeil Business News Korea, một trong những công ty báo hàng đầu tại Hàn Quốc.

Kang Jeong Hee, CEO của VN Space đã thuyết trình về thị trường bất động sản Việt Nam.

Và VN Space đã thực hiện chuyến đi thực tế cho các học viên của chương trình

VN Space đã thực hiện Chương trình Phát triển Bất động sản tại Việt Nam lần thứ 5 thay mặt cho Trung tâm Giáo dục MK từ ngày 18 tháng 4 năm 2018 đến ngày 21 tháng 4 năm 2018.

Trung tâm Giáo dục MK là một công ty liên kết của Maeil Business News Korea, một trong những công ty báo hàng đầu tại Hàn Quốc.

Bà Kang Jeong Hee, CEO của VN Space đã thuyết trình về thị trường bất động sản Việt Nam.

Và VN Space đã thực hiện chuyến đi thực tế cho các học viên của chương trình.

 

Công ty Không Gian VN đã cung cấp dịch vụ môi giới cho bất động
sản, dịch vụ bán hàng và tiếp thị cho các dự án khu dân cư mới và
dịch vụ tư vấn về phát triển dự án bất động sản và tài trợ dự án cho
người nước ngoài và công ty nước ngoài tại Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2006.

Contact

Grandview: SE7-1 Grandview, Phu My Hung, Tan Phong Ward, Dist. 7, HCMC

                   +84 28 5412 1569, 070 4024 8005

An       Phu: LC-01, 01 Lexington, 67 Mai Chi To, An Phu Ward, Dist. 2, HCMC

                   +84 28 3740 6177, 070 8248 2086

Copyright © 2018 VN SPACE All rights reserved.