VN Space News

VN Space đã thực hiện Chương trình Phát triển Bất động sản tại Việt Nam lần thứ 5 thay mặt cho Trung tâm Giáo dục MK

작성자
vnspacecorp
작성일
2019-02-12 13:40
조회
978
VN Space đã thực hiện Chương trình Phát triển Bất động sản tại Việt Nam lần thứ 5 thay mặt cho Trung tâm Giáo dục MK từ ngày 18 tháng 4 năm 2018 đến ngày 21 tháng 4 năm 2018.

Trung tâm Giáo dục MK là một công ty liên kết của Maeil Business News Korea, một trong những công ty báo hàng đầu tại Hàn Quốc.

Kang Jeong Hee, CEO của VN Space đã thuyết trình về thị trường bất động sản Việt Nam.

Và VN Space đã thực hiện chuyến đi thực tế cho các học viên của chương trình

VN Space đã thực hiện Chương trình Phát triển Bất động sản tại Việt Nam lần thứ 5 thay mặt cho Trung tâm Giáo dục MK từ ngày 18 tháng 4 năm 2018 đến ngày 21 tháng 4 năm 2018.

Trung tâm Giáo dục MK là một công ty liên kết của Maeil Business News Korea, một trong những công ty báo hàng đầu tại Hàn Quốc.

Bà Kang Jeong Hee, CEO của VN Space đã thuyết trình về thị trường bất động sản Việt Nam.

Và VN Space đã thực hiện chuyến đi thực tế cho các học viên của chương trình.

 

VN Space는 2006년부터 호치민에서 부동산 매매, 임대, 분양대행, 임대관리 및 컨설팅을 제공해온 한국업체로 푸미흥, 엠파이어 시티, 빈홈, Savills, 노바랜드, 메이플트리, CBRE 등 베트남 대표 부동산회사의 분양 Agency 입니다.

Contact

그랜드뷰: SE7-1 Grandview, Phu My Hung, Tan Phong, Dist. 7, HCMC

                  +84 28 5412 1569, 070 8286 3390

안       푸: LC-01, 01 Lexington, 67 Mai Chi To, An Phu, Dist. 2, HCMC

                   +84 28 3740 6177, 070 8248 2086

Copyright © 2018 VN SPACE All rights reserved.