Lịch sử phát triển công ty

01234567890012345678900123456789001234567890~01234567890012345678900123456789001234567890
http://vnspacecorp.com/wp-content/uploads/2018/03/history_2.jpg
2018
 • Cung cấp dịch vụ bán hàng cho 12 dự án bất động sản nhà ở mới mở bán đến cuối năm 2018
 • Hướng dẫn bài giảng cho khóa huấn luyện dành cho nhà phát triển bất động sản do tờ báo Hàn Quốc Maeil Business chủ trì
2017
 • Thương thảo thành công khoảng 4.000 hợp đồng mua, bán , cho thuê từ khi mở cửa tính đến cuối năm 2017
 • Cung cấp dịch vụ bán hàng cho 12 dự án bất động sản nhà ở mới mở bán đến cuối năm 2017
 • Hướng dẫn bài giảng cho khóa huấn luyện dành cho nhà phát triển bất động sản do tờ báo Hàn Quốc Maeil Business chủ trì
 • Mở chi nhánh thứ 3 tại Green Valley khu Phú Mỹ Hưng
2016
 • Cung cấp dịch vụ bán hàng cho 13 dự án về khu nhà ở mới ra mắt
 • Ký hợp đồng với MAPLETREE để cung cấp dịch vụ bán hàng cho dự án khu nhà ở mới ra mắt
 • Ký hợp đồng với NOVALAND để cung cấp dịch vụ bán hàng cho dự án khu nhà ở mới ra mắt
 • Ký hợp đồng với SAVILLS để cung cấp dịch vụ bán hàng cho dự án khu nhà ở mới ra mắt
 • Ký hợp đồng với VINHOMES để cung cấp dịch vụ bán hàng cho dự án khu nhà ở mới ra mắt
 • Ký hợp đồng với EMPIRE CITY để cung cấp dịch vụ bán hàng cho khu nhà ở mới ra mắt
 • Mở chi nhánh thứ 1 tại Tòa nhà Lexington, An Phú, Thành Phố Hồ Chí Minh
2015
 • Cung cấp dịch vụ bán hàng cho 2 dự án về khu nhà ở mới ra mắt
 • Đổi tên công ty thành VN SPACE ( Tên tiếng việt là KHÔNG GIAN VN)
 • Ký hợp đồng với công ty cổ phần phát triển Phú Mỹ Hưng với vai trò là công ty độc quyền cung cấp dịch vụ bán hàng nhắm đến mục tiêu là người nước ngoài cho những dự án mới ra mắt.
01234567890012345678900123456789001234567890~01234567890012345678900123456789001234567890
http://vnspacecorp.com/wp-content/uploads/2018/03/history_2.jpg
2014
 • Chuyển trụ sở chính qua Grandview ở Phú Mỹ Hưng
2011
 • Cung cấp dịch vụ tư vấn cho Công Ty GS ENERGY mua đất cho nhà xưởng
2010
 • Cung cấp dịch vụ bán hàng cho khu mới mở bán Charm Plaza ở tỉnh Bình Dương
2008
 • Cung cấp dịch vụ tư vấn cho công ty TNHH PUNGKYUNG ,một công ty phát triển bất động sản Hàn Quốc
2007
 • Cung cấp dịch vụ tư vấn và sắp sếp dự án tài chính cho Woojin IBO
2006
 • Thành lập Công Ty TNHH GIAO LONG (VN CONSULTING)
 • Mở trụ sở chính tại khu Parkview , Phú Mỹ Hưng, Thành Phố Hồ Chí Minh

Công ty Không Gian VN đã cung cấp dịch vụ môi giới cho bất động
sản, dịch vụ bán hàng và tiếp thị cho các dự án khu dân cư mới và
dịch vụ tư vấn về phát triển dự án bất động sản và tài trợ dự án cho
người nước ngoài và công ty nước ngoài tại Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2006.

Contact

Grandview: SE7-1 Grandview, Phu My Hung, Tan Phong Ward, Dist. 7, HCMC

                   +84 28 5412 1569, 070 4024 8005

An       Phu: LC-01, 01 Lexington, 67 Mai Chi To, An Phu Ward, Dist. 2, HCMC

                   +84 28 3740 6177, 070 8248 2086

Copyright © 2018 VN SPACE All rights reserved.