Liên hệ

  • Grandview
  • An Phu
  • C E O
http://vnspacecorp.com/wp-content/uploads/2018/03/그랜드뷰.jpg

Địa chỉ
SE7-1 Grandview, 161 Nguyễn Đức Cảnh, Phu My Hung,Tan Phong Ward, Dist. 7, HCMC

Điện thoại
(+84 28) 5412 1569~71

Điện thoại Internet
070 4024 8005

<Đội 1>

Trưởng nhóm, Kim Min Chin
093 260 1167 vnsmin


Quản lý, Kim Chung Hee
090 777 6341 vnspace6341

http://vnspacecorp.com/wp-content/uploads/2018/08/KakaoTalk_20180809_102309626.jpg

Địa chỉ
LC-01, 01 Lexington, 67 Mai Chi To, An Phu Ward, Dist. 2, HCMC

Điện thoại
(+84 28)3740 6177~78

Điện thoại Internet
070 8248 2086

<Đội 2>

Trưởng nhóm, An Sun Hee
090 287 5000 vn337an

Quản lý, An Sang Yung 
090 777 5842 vnsyan333

CEO Kang Jeong Hee

093 727 4989

vnckang

vnspacekang

Công ty Không Gian VN đã cung cấp dịch vụ môi giới cho bất động
sản, dịch vụ bán hàng và tiếp thị cho các dự án khu dân cư mới và
dịch vụ tư vấn về phát triển dự án bất động sản và tài trợ dự án cho
người nước ngoài và công ty nước ngoài tại Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2006.

Contact

Grandview: SE7-1 Grandview, Phu My Hung, Tan Phong Ward, Dist. 7, HCMC

                   +84 28 5412 1569, 070 4024 8005

An       Phu: LC-01, 01 Lexington, 67 Mai Chi To, An Phu Ward, Dist. 2, HCMC

                   +84 28 3740 6177, 070 8248 2086

Copyright © 2018 VN SPACE All rights reserved.