Tư vấn

http://vnspacecorp.com/wp-content/uploads/2018/03/sub_business_3.jpg

WHAT WE DO?TƯ VẤN

Thị trường bất động sản Việt Nam đã có một bước nhảy vọt nhờ có sự nổi lên của căn hộ mới – theo định hướng phong cách sống do sự gia tăng của mức thu nhập, sự phát triển nhanh chóng của tầng lớp trung lưu, và sự tập    trung dân số ở các thành phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh.

Hơn nữa, chính phủ Việt Nam cho phép người nước ngoài mua nhà từ năm 2015.

Do những sự thay đổi này đã tạo điều kiện cho những nhà đầu tư nước ngoài với khả năng tài chính và hồ sơ lưu trữ.

Tuy nhiên, hệ thống pháp luật và việc cấp giấy phép các thủ tục liên quan  đến dự án bất động sản nói chung khá  là phức tạp và không được xác định rõ ràng vì thị trường bất động sản ở Việt Nam vẫn ở giai đoạn đầu của sự     phát triển.

Thêm vào đó, khả năng tiếp cận thị trường bất động sản tại địa phương của các nhà đầu tư nước ngoài con khá  hạn chế.

VN SPACE đã cung cấp các giải pháp cho các dự án phát triển bất động sản, M&A, tài chính, và các nhà đầu tư    nước ngoài với sự hiểu biết sâu sắc về luật và hệ thống luật Việt Nam, thông tin về thị trường bất động sản địa     phương và kết nối chặt chẽ với cộng đồng địa phương.

Hố sơ theo dõi dịch vụ bất động sản của VN SPACE theo trình tự sau:

01234567890012345678900123456789001234567890

Cung cấp dịch vụ tư vấn cho GS ENERGY về mua đất nhà xưởng.

01234567890012345678900123456789001234567890

Cung cấp dịch vụ tư vấn cho Công ty TNHH PUNGKYUNG, là một công ty phát   triển bất động sản Hàn Quốc.

01234567890012345678900123456789001234567890

Cung cấp dịch vụ tư vấn và sắp xếp dự án tài chính cho Woojin IBO.

Công ty Không Gian VN đã cung cấp dịch vụ môi giới cho bất động
sản, dịch vụ bán hàng và tiếp thị cho các dự án khu dân cư mới và
dịch vụ tư vấn về phát triển dự án bất động sản và tài trợ dự án cho
người nước ngoài và công ty nước ngoài tại Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2006.

Contact

Grandview: SE7-1 Grandview, Phu My Hung, Tan Phong Ward, Dist. 7, HCMC

                   +84 28 5412 1569, 070 4024 8005

An       Phu: LC-01, 01 Lexington, 67 Mai Chi To, An Phu Ward, Dist. 2, HCMC

                   +84 28 3740 6177, 070 8248 2086

Copyright © 2018 VN SPACE All rights reserved.