Nhân sự tại công ty Không Gian VN

Công ty Không Gian VN đang tìm kiếm nhân lực để cùng nhau phát
triển trên thị trường Bất động sản đang tiếp tục phát triển mạnh mẽ này.

http://vnspacecorp.com/wp-content/uploads/2018/03/main-banner_4-복사본-1-1.png

Việt Nam được coi là điểm đến đầu tư tốt nhất vì luôn duy trì mức tăng trưởng kinh tế mạnh và chính phủ VN luôn thực     hiện các  chính sách thuận lợi cho đầu tư nước ngoài.

Thành phố Hồ Chí Minh được xem là trung tâm kinh tế của đất nước đã góp phần lớn dẫn tới sự tăng trưởng kinh tế của Việt Nam.

Trong năm 2017, tổng sản phẩm nội địa địa phương (GRDP) tại thành phố Hồ Chí Minh đã tăng 8,25%, cao hơn tốc độ tăng trưởng  8,05% so với năm trước. Trong khi đó Việt Nam tăng 6,8% tổng sản phẩm quốc nội.

Trong số 47 tỉnh và thành phố thu hút được vốn đầu tư nước ngoài, thành phố Hồ Chí Minh là nơi có được số vốn FDI lớn nhất với tổng vốn là 1,05 tỷ USD, chiếm 31,27% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam.

Khi vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tiếp tục tăng, người nước ngoài và các công ty nước ngoài là khách hàng quan trọng  của công ty Không Gian VN, di chuyển vào thành phố liên tục.

Bên cạnh chính phủ Việt Nam cho phép người nước ngoài mua nhà tại Việt Nam vào năm 2015.

Những lí do đó lại tiếp tục dẫn đến sự hấp dẫn không thể cưỡng lại cho các nhà đầu tư về thị trường Bất động sản tại         thành phố này.

Công ty Không Gian VN đang tìm kiếm nhân lực để cùng nhau phát triển trên thị trường Bất động sản đang tiếp tục phát triển mạnh mẽ này.

“ Nhân sự tại công ty Không Gian VN “

Con người với giải pháp
Là người cam kết luôn phải chú ý tới nhu cầu của khách hàng, xác định những mấu chốt trong nhu cầu của họ và đưa ra giải pháp tốt nhất cho khách hàng.
Những con người nguyên tắc
Là người biết được tầm quan trọng của kết quả công việc và có thể thực hiện công việc của mình mà luôn tuân theo luật pháp, quy định và tiêu chuẩn tại công ty Không Gian VN.
Những con người cầu tiến

Là người dẫn đầu trong việc luôn học hỏi, chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm.
Những con người trung thực và công bằng

Là người luôn hành động có trách nhiệm dưới sự trung thực và công bằng.

Công ty Không Gian VN đã cung cấp dịch vụ môi giới cho bất động
sản, dịch vụ bán hàng và tiếp thị cho các dự án khu dân cư mới và
dịch vụ tư vấn về phát triển dự án bất động sản và tài trợ dự án cho
người nước ngoài và công ty nước ngoài tại Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2006.

Contact

Grandview: SE7-1 Grandview, Phu My Hung, Tan Phong Ward, Dist. 7, HCMC

                   +84 28 5412 1569, 070 4024 8005

An       Phu: LC-01, 01 Lexington, 67 Mai Chi To, An Phu Ward, Dist. 2, HCMC

                   +84 28 3740 6177, 070 8248 2086

Copyright © 2018 VN SPACE All rights reserved.